Idag har Padel registrert 1500 medlemmer. Interessen er økende og anleggene vokser i tråd med etterspørselen. Det åpnes stadig nye padelhaller landet over. I all hovedsak er dette kommersielle sentre, men også flere klubber planlegger baner, både ute og inne. På Ullern skal det bygges to baner ute. På Heming er planen tre innebaner, mens Hønefoss har planer om både inne- og utebaner. Padel er i ferd med å etablere seg som en av Norges store breddeidretter.

– Det virker å være nå det virkelig eksploderer med padel i Norge. Nå vokser sporten eksponentielt, og det er veldig spennende å se hvor vi er om et halvår, eller ett år frem i tid. Vi gleder oss veldig til å være med på denne utviklingen

Henrik Norvald, Padelansvarlig i Norges Tennisforbund

Padel har arrangert NM inne siden 2017, men ønsker nå å se på muligheten for å arrangere utendørs også. Mixed klasse er også med i vurderingen. Padel har også en målsetting om en nasjonal serie og norgescup. Utvikling av norske landslag er også en prioritet. Målet er at Padellandslag skal være representert ved alle EM.

Fra DN.no 4. august

Med det voksende antall padelhaller og padelspillere er det et stort behov for flere trenere og også en trenerutdanning. Hector Palacios i Smaalenene PK skal følge opp samtaler med NTF og Aslak Paulsen om muligheten for å bidra i dette arbeidet.