Paradis TK er en stor og fremgangsrik tennisklubb. Bergensklubben har en solid tennisskole, et godt rekruttmiljø og en fremgangsrik elitegruppe (Team Paradis). Klubben er også en aktiv turneringsarrangør.

Daglig leder Harald Reyes sier han er imponert av klubbens trenerteam og synes klubben har et engasjert og aktivt styre som virkelig bidrar til å bygge kultur i klubben. Reyes forteller videre at Paradis TK har fokus på prestasjonskultur. Det skal være en sunn og trygg base i klubben der prestasjoner er et sentralt element. Reyes minner om at prestasjoner ikke er det samme som et ensidig resultatfokus. Det handler i stor grad om utvikling der alle blir sett. Videre forteller Reyes at klubben kontinuerlig inviterer til seminarer og samlinger med slike temaer.

Harald Reyes

Sist onsdag inviterte klubben til foredrag med Bård Fyhn, som er PhD stipendiat og forsker ved Norges Handelshøgskole. Temaet for dagen var: Trygg nok til å prestere – Psykologisk trygghet. Det var bra oppmøte fra styret, trenere, administrasjon, foreldre og spillere.

Fyhn viste til forskning og fortalte at de beste lagene har trygghet som grunn. Dette er helt avgjørende for prestasjonene i et team over tid. Å være i en situasjon der feil aksepteres må være på plass for god utvikling og gode prestasjoner.

Klubbens hovedtrener Antonio Rivera synes en av de aller viktigste faktorene for å få til et godt prestasjonsmiljø er å skape et bra trenerteam. Et team som virkelig jobber sammen og har stort engasjement for utvikling av spillerne. Alle skal bli sett og vi må lære å kjenne individene. Rivera forteller videre at klubben vektlegger at de eldre spillerne i Team Paradis er gode forbilder og rollemodeller.

-Det kommer av og til barn i 10-årsalderen til meg og spør om jeg tror at de en dag kan bli så gode i tennis at de kommer med i Team Paradis, og da tenker jeg vi har lyktes med noe, sier Antonio Rivera.

Antonio Rivera

-Vi prøver å få til en modell med kontinuerlig utvikling og det å jobbe mot et mål. En grunntanke er at de som spiller minitennis skal ønske å komme til tennisskolen, de som spiller i tennisskolen skal ønske å komme til rekruttgruppen og de som er rekrutter skal ønske å komme inn i Team Paradis, fortsetter Antonio Rivera.

Hva gjør dere for å skape denne prestasjonskulturen og hvordan han dere lykkes å få til alle sportslige fremganger i klubben?

-Det å skape et team har nok vært min styrke. De andre trenerne i teamet er alle veldig gode på ulike områder og også flinkere enn meg selv på mye. Jeg er ikke redd for ha folk rundt meg som er flinkere enn meg selv, det skaper god dynamikk og et godt miljø der vi bygger hverandre gode, avslutter Rivera ydmykt.