Casper Ruud fremmer behovet for flere baner og anlegg under sitt intervju med Discovery+ idag.

Rykende fersk ATP #16- spiller Casper Ruud benytter noen treningsdager på Mallorca før turen bærer videre til Genève.

Under spørsmål fra Øivind Sørvald om hva han tenker om oppmerksomheten rundt ham som topp 20 spiller, svarer Ruud at han håper han kan bidra positivt for norsk tennis og øke interessen for tennis i Norge. Han håper tennis kan bli en større idrett i Norge og at dette igjen resulterer i at flere spiller tennis. Ruud mener derfor det må bli flere baner og haller tilgjengelig, spesielt på Østlandsområdet der presset er størst. For dekke den økende interessen.

-Hvis jeg kan være med på å bygge interesse for tennis i Norge, håper jeg også det blir mer fokus på mangel på anlegg og baner i Norge, svarer Ruud til Discovery+

Tennis er en av de få idrettene som har hatt stabil vekst de siste årene, i år har klubbene økende vekst også i de aldersgrupper som tradisjonelt er preget av frafall. Det snakkes om Casper-effekten og dersom trenden fortsetter, må klubbene kunne ta imot medlemmene.

-For et pang-år av norsk tennis og padel. 2020 skrives nok inn i historiebøkene som det året med størst medlemsvekst. Det er i tillegg ekstra gledelig at 13-19 år segmentet fortsetter å vokse og at 20-25 åringene setter all time high med mer enn 27% vekst, sier generalsekretær i Norges Tennisforbund Aslak Paulsen.

-Med spiller- og medlemstilstrømningen til tennis og padel, så blir anleggsutvikling enda viktigere. For kommunene bør de sterke tallene vi presenterer synliggjøre hvor prekær situasjonen er. På kort sikt er nok løsningen enda bedre anleggsutnyttelse. Dvs at medlemsklubbene tilrettelegger for spill og attraktiv aktivitet utenfor de «normale» tidene. Samtidig må de som har anledning til det, oftere velge å trene på litt «nye» tider enn de har gjort til nå, fortsetter Paulsen

-På Østlandsområdet har vi ingen kommunale tennishaller. Det finnes faktisk bare to i hele Norge; Arendal og Stavanger. Hovedutfordringen for norsk tennis på anleggsfronten er mangel på helårskapasitet. Vi er avhengige av å spille innendørs ca. 8 måneder i året og i denne perioden reduseres banekapasiteten til ca. 35 % av det vi har i utendørssesongen. I Oslo er reduksjonen enda større, her er det kun 29 % av banene som kan brukes hele året, sier Helen Sterud som er anleggskonsulent i Norges Tennisforbund

I følge ferske medlemstall ligger det an til å være flere enn 33.000 medlemmer i norsk tennisklubber. Dette er en vekst på over 11,5% og størst vekst i alderen 13-19 år og 20-25 år. Idag finnes det 209 innebaner i Norge og 457 utendørsbaner. Dette vil da si at i 7-8 av 12 måneder er det 158 medlemmer pr innendørsbane. Trykket er absolutt størst på Østlandet.

-Padel hadde svært god banevekst i 2020, og alt tyder på at den vil bli enda sterkere i 2021. Det er svært positivt. Padelanleggene har i all hovedsak blitt satt opp av private aktører. Den trenden kan også komme til tennis. Skulle det skje så ønsker NTF de velkommen, fortsetter Paulsen