Med full støtte fra Bydelen og vedtak i Bystyret har Holmenkollen Tennisklubb i 10 år jobbet med planer for å bygge et nytt, miljøvennlig idrettssanlegg, som nå er stoppet. Medlemmer, beboere, lokalpolitikere sloss nå for et JA i bystyret.

Som idrettsinteressert håper jeg virkelig du signerer på denne kampanjen selv om du ikke er medlem av HTK

Medlem Holmenkollen tennisklubb

I oppropet heter det at Midtstuen skoles kroppsøvingsareal og mer enn 1.000 barn vil bruke anlegget hver eneste uke. Anlegget vil ikke koste kommunen én krone. Stier og grøntdrag opprettholdes. Bydelen har skaffet erstatningsareal for det friområdet som beslaglegges. Alle andre klagegrunner er avvist av Fylkesmannen. I tillegg frigjøres klubbens tomt i Bjørnveien til annet bruk.

Uten forvarsel har Byrådet bråsnudd og sier nei til prosjektet. Barn, idrett, frivillighet, skole og lokaldemokrati ofres til fordel for ren symbolpolitikk. Vi krever at politikerne står ved sine løfter og gir saken en skikkelig og fair behandling.

Støtt Holmenkollen tennisklubb og tennisnorge slik at det planlagte anlegget skal få JA i bystyret!

TRYKK PÅ DENNE LINKEN – SIGNER: https://www.underskrift.no/vis/8131/ (15 års aldersgrense)