Norges Tennisforbund (NTF) har med midler fra BNP Paribas og Kulturdepartementet opprettet et fond på 1,4 millioner kroner som skal deles ut til klubbene slik at de kan inkludere flere barn og ungdommer i tennisskolen som ellers ikke ville hatt mulighet til å delta. Midlene skal gå til å dekke sommerskoletennis eller ukentlig kursvirksomhet høsten 2023 og våren 2024, samt klubbmedlemskap, for barn og unge fra familier med lav inntekt.

Idrettstinget i helgen bekreftet at hele norsk idrett har fokus på økonomi som barriere. Det er stor enighet blant idrettsledere at en av de viktigste fokusområdene idretten skal ha i tiden fremover er å senke den økonomiske barrieren for deltakelse i idrett.
– Tennis og padel er over gjennomsnittet dyre sporter. NTF og deres medlemsklubber har derfor et ekstra stort ansvar for å redusere prislappen og bidra til at flere barn, ungdom og voksne skal kunne velge våre to flotte idretter. Målsetningen er klar. Flere skal spille mer tennis og/eller padel og de skal kunne ha våre idretter som sosial og sportslig arena livet ut, sier generalsekretær i NTF Aslak Paulsen.

Allerede etter første søkerunde er midlene oppbrukt og interessen og oppslutningen rundt intiativet har vært veldig positiv.
– Det er 33 klubber fra Narvik i nord til Kristiansand i sør som ha søkt innen fristen og det totale søknadsbeløpet var på over 1,5 millioner kroner. Da søknadsmengden er større enn midler i fondet har godkjente søknader fått en avkortning på ca 10%, forklarer klubbansvarlig i NTF Christian Grind.

– Det er svært gledelig at NTFs mangfold- og inkluderingsfond kan bidra til at flere kan fortsette å spille og at flere nå kan velge å prøve en idrett som de er nysgjerrige på. En stor takk til Kultur- og likestillingsdepartementet og BNP Paribas som gir NTF muligheten til å gjennomføre dette viktige tiltaket, sier Paulsen.   

NTF har også søkt på mangfold- og inkluderingsmidler til padel. Denne søknaden fikk vi ikke tilslutning på. Når det er sagt. NTF gir seg ikke så lett. Vi vil fortsette å søke slik at får tildelt midler til begge våre grener. 

Vi oppfordrer alle tennis- og padelklubber til å søke relevante stiftelser/legater/fond som kan bidra med økonomiske midler som igjen kan bidra til å redusere kostnaden for deltakelse. I tillegg så må vi styrke frivilligheten. Der ligger et økonomisk potensiale som kan bli den største bidragsyteren til å gjøre våre grener rimeligere å utøve.