Mandal Tennisklubb jubler for to nye tennisbaner ved siden av de gamle, rehabiliterte banene. Før startskuddet til årets sommerferie skal Sørlandsklubben etter planen ha et utendørsanlegg med fire flotte baner klare til bruk.

Styreleder og prosjektleder Kjell Ivar Syvertsen i Mandal Tennisklubb estimerer kostnaden til å komme på to millioner kroner for de to nye tennisbanene.

Tennisklubben går selv inn med rundt 800.000 kroner, mens kommune og tippemidler finansierer resten.

Prosjektet holdt på å velte nylig, men heldigvis gikk kommunen inn for klubbens forslag om bookingavgift for ikke-medlemmer.

-Dette var avgjørende for oss, ellers kunne ikke tennisklubben gått med på avtalen, sier prosjektlederen.

De fire tennisbanene i Mandal kommer til å være kommunale og tilgjengelige for alle. Dette var kommunens vilkår for å lage de nye tennisbanene. Nettopp dette gratis-prinsippet holdt på å få tennisklubben til å trekke seg fra samarbeidsprosjektet. Tennisklubben bidrar med 800.000 kroner og vedlikeholdet av banene.

-Det er ikke lett å holde i gang en tennisklubb hvis spill skal være helt gratis. Vi er avhengige av medlemskontingent, sier Syvertsen.

Løsningen ble å innføre en bookingavgift. Mandal Tennisklubb ønsker at det skal koste 100 kroner i bookingavgift for ikke-medlemmer, mens medlemmer kan reservere bane gratis. Asfaltbanen skal uansett være gratis for alle barn og ungdom.

Syvertsen og tennisklubben klarte å få flertallet i Formannskapet med på denne løsningen. 11. mars kunne ildsjelene slippe jubelen løs på vegne av klubbens 26 medlemmer – og selvfølgelig alle andre tennisinteresserte mandalitter.

I dag er det en gledens dag for Mandal tennisklubb da flertallet i Formannskapet i kveld gikk inn for klubbens- og rådmannens forslag til at klubben kan ta en bookingavgift for alle som vil spille tennis på klubbens anlegg i idrettsparken. 👍😊🎾.

Fra klubbens facebook-side 11. mars 2021
Gjengrodd: Slik så den gamle tennisbanen ut før ildsjelene satte igang å rehabilitere banen i fjor. (Alle foto: Kjell Ivar Syvertsen)
Dugnadsgjengen i gang
Slik ser banen ut i dag. Spillbar etter solid innsats. I løpet av våren blir krittlinjene erstattet av plastlinjer. I tillegg blir gjerder og ballvegg oppgradert.

Mandal Tennisklubb så dagens lys i 2017. Året etter ba den nye klubben Mandal Idrettsråd om å se på muligheten for omdisponering av Hovedplanen for Idrettsparken, slik at tennisbanene i Idrettsparken kunne forbli der de gamle banene hadde vært.

Etter at et ungt styre gikk i bresjen for å ruste opp anlegg og stifte klubb, ble Kjell Ivar Syvertsen inspirert til å engasjere seg igjen, selv om det kun var en asfaltbane igjen etter at den gamle grusbanen hadde blitt til en ustelt gressplen.

-Jeg hev meg på lasset da andre tok inititiativ, forteller Syvertsen, som en gang i tiden var hovedtrener i Kristiansand Tennisklubb, og dessuten aktiv spiller i Blommenholm & Sandvika Tennisklubb på sine yngre dager.

Nå er han trener for klubbens medlemmer og kjører også innetreninger i flerbrukshall om vinteren. Klubben teller for øyeblikket 26 medlemmer, men dette kommer nok til å endre seg når banene står klare til våren. Til sommeren skal klubben arrangere fire uker med sommertennisskole, ved hjelp av unge trenerkrefter fra Kristiansand Tennisklubb.

Syversen har vært primus motor for mye av det som har skjedd i klubben de siste årene. Etter initiativ fra Syvertsen har kommunen merket opp tre baner – om enn litt kortere banemål – i Vassmyrhallen.

Prøvespilling av en av de tre nyoppmerkede tennisbanene i Vaassmyrhallen.

-Disse er helt fine å spille på, sier Syvertsen. Per i dag disponerer klubben seks timer ukentlig i hallen, men Syvertsen tror det vil være muligheter for flere treningstimer etter hvert.

På veien til realisering av de nye tennisbanene har anleggskonsulent Helen Sterud i Norges Tennisforbund hatt en viktig rolle.

-Vi har hatt god hjelp av Helen Sterud, og er takknemlig for det, berømmer Kjell Ivar Syvertsen.

Til andre klubber som drømmer om nytt anlegg: Her er informasjon og ressursbibliotek for klubber som er i en anleggsprosess.

Slik har prossen vært ifølge klubbens facebook-side (utvalg):

Mai 2018: Mandal Tennisklubb har bedt Mandal Idrettsråd om å se på muligheten for omdisponering av Hovedplanen for Idrettsparken, slik at tennisbanene i Idrettsparken kan forbli der de er i dag.

Desember 2019: enighet om plassering av firebaners anlegg.

Mai 2020: Da kan vi komme med en liten gladnyhet!🎉
Formannskapet gikk i dag inn for å bidra med finansiering av to nye baner i idrettsparken. Et knapt mindretall gikk også for å finansiere fire nye baner, så nå blir det spennende å se hvilken avgjørelse som blir tatt i kommunestyret.
Om vedtaket blir stående, og vi klarer å oppnå alle våre finansieringsmål, så vil kommunen vår nå kunne vise til et tennisanlegg med fire baner i idrettsparken.

Februar 2020: Da kan vi endelig slippe jubelen litt løs, et enstemmig utvalg sa idag ja til å legge inn 4 tennisbaner på vår ønskede plassering, der banene alltid har ligget!

Mars 2021: I dag er det en gledens dag for Mandal tennisklubb da flertallet i Formannskapet i kveld gikk inn for klubbens- og rådmannens forslag til at klubben kan ta en bookingavgift for alle som vil spille tennis på klubbens anlegg i idrettsparken. 👍😊🎾.
Status med prosjektet for å få bygget 2 nye kunstgrusbaner er at klubben har laget ferdig anbudspapirene og lagt disse ut til entreprenørene for å få pris. Klubben hadde befaring med interesserte tilbydere i forrige uke. Fristen for pris er den 24.03 mens kontrakt skal signeres den 07.04. Om alt da fortsatt går på skinner, vil banene stå ferdig i god tid før ferien. Planen er også at de gamle banene blir oppgradert slik at vi da får 4 fult brukbare baner. Da er det bare å finne frem racketen og starte opptreningen til sesongen begynner. 👍😊🎾


Asfaltbanen har fått bookingsystem, men skal være gratis for barn og ungdom.
Fra en innetrening i Holumhallen. Kjell Ivar Syversen satte igang innetreninger og er primus motor for å få nye generasjoner bitt av tennisbasillen.
Fra en trening i Holumhallen.