Medlemmene i Bergens Tennisklubb kan til våren spille på nytt banedekke på de fire utebanene på Årstad. Oppgraderingen koster omkring halvannen million kroner.

Bergens Tennisklubb har utendørs anlegg både på Bønes og Årstad. På Årstad er det kunstgress som har vært dekket som medlemmene er blitt møtt med de siste årene.

Klubben har jobbet lenge for å få bytte dekke. Dagens dekke drenerer dårlig, slik at medlemmene må vente i lang tid på tørre baner etter nedbør.

Klubben har nå landet på kunstgrus fra Euroclay.

-Det nye dekket vil tørke kjappere, sier Jesper Rosberg, daglig leder i Bergens Tennisklubb. Han gleder seg over at styrets grundige jobb nå munner ut i et nytt dekke på klubbens fire utendørs baner på Årstad. Han håper at banene skal være spilleklare til 1. mai.

-Vi håper på godt vær sånn at vi kan holde tidsskjema. Arbeidet starter så fort som mulig når det er tørt vær. Leverandøren har tatt på seg å fjerne det gamle dekket, forteller Rosberg.

Begrunnelsen for omleggingen til kunstgrus blir det bedre tilrettelagt for en større bredde medlemmer. Rosberg regner med det både blir lengre sesong og flere spilledager underveis i sesongen.

-Etter som vi har kontor på Bønes og bruker en del tid på å vedlikeholde grusbanene på Bønes, trenger vi et dekke som krever mindre vedlikehold på Årstad, forklarer Rosberg.

Det vil koste rundt 1,5 million kroner å legge om banedekket. Dette blir tatt av oppsparte midler, samt spillemidler i ettertid.

Bergens Tennisklubb har for tiden rundt 700 medlemmer. Medlemmene bruker både utebanene på Bønes og på Årstad, alt etter hvilke baner som er ledige og hvilket dekket man foretrekker.

-Banene er mye brukt de siste årene, forteller Rosberg.

Slik ser dagens anlegg ut på Årstad. Anlegget har vært i klubbens eie siden 1930-tallet. Nå ønsker klubben å legge om til kunstgrusbaner for å forlenge sesongen og skaffe medlemmene flere spilledager. (Foto: Bergens Tennisklubb)
Denne banetype er planlagt på Årstad i Bergen. Klubben benytter norsk leverandør som har patent på Euroclay. Det kommer eksperthjelp fra England i forbindelse med omleggingen som klubben håper å ha ferdig til 1. mai.