Tennismiljøet i Bergen står ovenfor vanskeligere tider når fem av byens tennisbaner forsvinner. Også Bergens Tennisklubb på Bønes mister baner. I løpet av mars er to av tennisbanene erstattet av padel, badminton og treningssenter.

Bergens Tennisklubb har allerede vært vant til å klare seg på fire baner. Bane 5 og 6 har i flere år vært benyttet til andre formål, men har hele tiden hatt tennisdekke og oppmerkede linjer. Nå ryker banene helt. Ombygging er allerede i gang på Insport Arena.

Neste år utløper klubbens avtale med selskapet Bergen Racketsenter, som eier Insport Arena.

-Kan flere baner ryke?

-Jeg tror ikke det kommer til å skje. Men man vet aldri. Racketsenteret sier de ønsker å satse på tennis. Men selskapet må se at det går rundt på senteret. Jeg tror kanskje ikke ombyggingen som kommer nå, hadde skjedd hvis vi hadde visst om at Nesttun Tennisklubb mister banene. Det hadde vært god motivasjon for selskapet å beholde alle tennisbanene og kanskje fornye anlegget når det fra sommeren står så mange Nesttun-medlemmer uten et tennistilbud, sier Jesper Rosberg, daglig leder i Bergens Tennisklubb.

Jesper Rosberg i Bergens Tennisklubb. (Foto: Bergens Tennisklubb)

Nå er det ingen vei tilbake verken for Nesttun Tennisklubb eller Insport Arena.

-Det er et problem at begge klubbene mister baner, sier Jesper Rosberg i Bergens Tennisklubb. Den daglige lederen forteller at Bergens Tennisklubb klarer seg på de gjenværende fire banene, men mener mulighetene nå blir klart begrenset for å ta imot Nesttun Tennisklubbs medlemmer. Naboklubben må nå se seg om etter annet sted å spille når tennisbanene på Nesttun rives.

-Dramatisk

2000 medlemmer i de fire Bergensklubbene må nå klare seg med 10 baner i innesesongen. Generalsekretæren i Norges Tennisforbund reagerer på de triste tennisnyhetene fra Norges nest største by.

– De siste årene har tennisinteressen i Bergen vært enorm. I 2019 hadde samtlige klubber medlemsøkning. 2020 tyder på en ytterligere vekst. At Bergen nå mister flere innendørsbaner er dramatisk og går på tvers av målsettingen nedfelt i strategi- og handlingsplanen til norsk tennis, sier Aslak Paulsen.

Generalsekretæren oppfordrer klubbene til å samarbeide, og er klare til å bistå initiativ fra klubbene.

-Anleggssituasjonen i Bergen er prekær og uheldig. Nå må de to gjenværende helårsanleggene snu seg rundt å se på muligheten for en enda bedre anleggsutnyttelse. I tillegg må vi brette opp ermene og jobbe sammen om utvikling av enda flere helårsbaner både i Bergen og resten av landet.  Alle anleggsprosjekter trenger lokale ildsjeler som vil drive prosessen fremover. Norges Tennisforbund vil være en solid støttespiller som vil bidra både med anleggskompetanse og i påvirkningsarbeidet mot de politiske beslutningstakerne.

Bergens Tennisklubb har planer om å brette opp ermene, ifølge Jesper Rosberg. Han ser at det nå blir et behov for å utvide innendørskapasiteten når de fem banene forsvinner i Bergen.

-Det er behov for flere baner i Bergen. Vi har planer om å sette opp en boble over utebanene. Det burde ikke være problem å få støtte hos kommunen til dette, mener den daglige lederen.

Andre tennisbaner også i fare

Kan flere klubber lide samme skjebne som Bergens Tennisklubb og Nesttun Tennisklubb?

Sandnes Tennisklubb står uten tennishall og leier seg inn på det privateide senteret Toppform treningssenter Sola, hvor det er tre innendørsbaner i 3. etasje. Daglig leder på senteret forteller at det også der foreligger ombyggingsplaner.

-Det kommer padelbaner snart, bekrefter Heidi Johansen.

-Vi håper å beholde tennisbanene. Vi har søkt kommunen om å få bygge et påbygg for å få plass til padelbanene, uten å røre tennisbanene i 3. etasje.

Hun forteller at den opprinnelige planen var å fjerne tennisbanene, og erstatte dem med padelbaner. Nå har pipen, heldigvis for både Sandnes Tennisklubb og alle andre tennisinteresserte i distriktet, fått en annen lyd.

-Vi har sett en økning i bruken av tennisbanene, og funnet en løsning for å kunne ha både padel og tennis, så vi har nå lagt om planene, sier Heidi Johansen. Alt er imidlertid ikke avgjort før kommunen har gitt senteret byggetillatelse til å utvide senteret.