Det er et skrikende behov for innendørsanlegg i Norge og klubber rundt omkring i hele Norge er igang med prosjekter som kan imøtekomme den voldsomme etterspørselen tennisen nå opplever.

-I disse prosjektene jobbes det konkret med over 30 innendørsbaner. Det bør være mulig med byggestart for opp mot 15 baner i 2022, sier anleggskonsulent i NTF, Helen Sterud.

Les om de spennende planene her:

Bygdø Tennisklubb:

-Løsningen ligger under bakken, sier Bygdø TK. De skal grave ned 4 baner under eksisterende baner og legge nye utebaner på toppen. Bobla forsvinner, helårskapasiteten dobles og fyringsutgiftene reduseres til en brøkdel. Planlagt byggestart juni 2022.

Se presentasjon av hallen her

Bygdø TK

Kolbotn Tennisklubb

Kolbotn Tennisklubb skal etter 30 års ventetid endelig bygge ny tennishall. Hallen med fire innebaner og servicebygg vil bli bygget på Sofiemyr i samarbeid med Kolbotn IL og deres nye klubbhus, tribuner og ny kunstgressbane.

Les mer om anlegget her

Kolbotn TK

Oslo Tennisklubb

OTK har holdt på mange år med sitt ambisiøse prosjekt. 6 baner i hall med servicebygg og 6 utebaner på taket. Det henger nå på de siste avklaringer for den delen av tomten som selges for å finansiere anlegget. 2022 må bli året da spaden endelig stikkes i jorden.

Les mer om anlegget her

OTK

Blommenholm og Sandvika tennisklubb

Eksisterende hall utvides fra to til tre baner og det etableres en paviljong med toalett, kjøkken, oppholdsrom og kontor i umiddelbar nærhet til hallen. Entreprenør er kontrahert og det blir byggestart i mars 2022.

BSTK

Eiksmarka tennisklubb

Etter over 30 års kamp for å få til gode treningsforhold ser det ut til at det endelig finnes en løsning for Eiksmarka Tennisklubb. I forbindelse med utvikling av Nadderud stadion er en tomt til hall med fire tennisbaner tegnet inn i planprogrammet. Når planene kan realiseres er foreløpig ikke helt klart. Det avhenger bl.a. av finansieringen av fotballstadion som er den største delen av planen.

Eiksmarka planlegger å legge banene på Nadderud under tak

Hamar

I hallen på Ankerskogen er det som på 80-tallet var fire tennisbaner arealmessig delt likt mellom tennis og turn. Hallen ble oppgradert i sommer og fase 2 i rehabiliteringen omfatter en utvidelse med plass til en ny tennisbane. Dette krever regulering som antagelig tar ca. et år.

Hamar ønsker seg hall

Farsund tennisklubb

I Farsund er det bygget opp et flott uteanlegg i løpet av de siste 10 årene. Nå ønsker klubben å bygge hall over en av utebanene for å kunne holde aktiviteten i gang hele året.

Les mer om anlegget her

Farsund TK

Kristiansand tennisklubb

Den delen av idrettsparken der tennisklubben holder til skal reguleres. Klubben jobber klubben med å få regulert inn en hall med plass til en ny tennisbane og to padelbaner og også to nye utetennisbaner. NTF bistår i prosessen. Planen skal vedtas våren 2022.

Les mer om anlegget her

Reguleringsplan Kristiansand

Lier tennisklubb

Med assistanse fra NTF deltar Lier tennisklubb aktivt i en medvirkningsprosess for omregulering av Lier arena. Mange idretter kjemper om arealer og håpet er å få regulert inn et areal som kan romme 2-3 tennisbaner eller evt. 2 tennisbaner og 2 padelbaner. Planen skal vedtas i våren 2022.

Reguleringsplan Lier

Ski tennisklubb

Ski tennisklubb har i flere år jobbet for å få utvidet hallkapasiteten fra 1 til 2 baner. Konkrete planer ligger på bordet, mens regulering må samkjøres med Allianseidrettslaget som inkluderer flere andre idrettsgrener og en del av finansieringen gjenstår å få på plass.

Ski

Heming

Klubbhuset på uteanlegget rives og erstattes med et bygg som rommer to padelbaner, garderober, kjøkken/kafé og turneringskontor. Dette blir anleggets hjerte med aktivitet hele året. Entreprenør er klar og byggestart planlagt våren 2022, men da må Plan- og bygningsetaten endelig spille på lag.

I tillegg til disse prosjektene utvider Casper Ruuds hjemmeklubb, Snarøya tennisklubb, innendørskapasiteten med en ekstra boble.

Snarøya etablerer boble over ytterligere to baner slik at klubben nå har 5 baner i boble. Bobla kommer opp 18-19. januar og nytt toppdekke legges påfølgende uke. Planlagt spillestart 1. februar.